15
Oturum

32
Konuşmacı

500
Katılımcı

30Altı İklim Zirvesi


Çağımızın en büyük sorunu olan iklim değişikliğini ele almak için alanında uzman isimleri, akademisyenleri, sivil toplum üyelerini 30Altı İklim Zirvesi’nde siz gençlerle bir araya getiriyoruz!

Gençlik Spor Bakanlığı olarak iklim krizi ile mücadelede üstlendiğiniz öncü rolü desteklemek ve iklim farkındalığına dair somut adımlar atmak için bu yolda sizinle yürüyoruz. İklim elçileri olan gençlerin yer alacağı çalışmalara verilebilecek her türlü desteğin ülkemizin ve dünyamızın yarınına önemli bir fayda sağlayacağına inanıyoruz.

Iklim kriziyle mücadelede farkındalık yaratacağına, yeni ve vizyoner tartışmalara ev sahipliği yapacağına inandığımız 30Altı İklim Zirvesi’nde sizleri ağırlamak için çok heyecanlıyız!

Bu zirve neleri amaçlıyor ?


Sürdürülebilirlik

Farkındalık

Etkileşim

Konuşmacılar


Alper

Tüydeş

Atlas

Sarrafoğlu

Bilal

Topçu

Birol

Güven

Çağlar

Demirkapı

Celâleddin

Çelik

Deniz

Sağdıç

Deniz

Say

Deniz

Ünlü

Derin

Altan

Doruk

Dolapçıoğlu

Duygu

Yılmaz

Enes

Efendioğlu

Halit

Yerebakan

Levent

Kurnaz

Melek Zeynep

Bulut

Mert

Karslıoğlu

Metin

Çorabatır

Nejla

Güvenç

Ogeday

Rodop

Ömer Faruk

Koç

Seda

Öğretir

Seda

Yurtcanlı Duymaz

Selcan

Çatal

Semi

Hakim

Serdar

Karagöz

Seren

Anaçoğlu

Sinem

Çapraz

Sümeyye

Ceylan

Tuba

Ergin

Yusuf

Özhan

Program Detayları


10:00 - 10:45 Panel 1: Konuşmamız Lazım: İklim Savunuculuğu, Gençlik ve Medya
İklim değişikliği insan yaşamını birçok alanda etkilemeye devam ederken, ana akım medyada iklim krizi diğer içeriklere kıyasla daha az yer almaktadır. İklim değişikliğine dair konular ve haberler daha çok sosyal medya, internet haberciliği, podcast gibi alternatif kanallar aracılığıyla kitlelere ulaşmaktadır. İklim değişikliği konusunda bilinçli hareket eden gruplar arasında gençlerin payı ise oldukça yüksektir. Sosyal medyanın etkisi ile gençler iklim savunuculuğunda bayrağı taşıyanlar olmuştur. İklim değişikliğinin hem uluslararası toplumda hem de bireylerin yaşantısında daha çok yer edinmesiyle medya da iklim krizine dair içeriklerini ve yaklaşımlarını geliştirmektedir. Bu panelde, iklim savunuculuğunda genç nüfusun rolünü ve medyanın bu bağlamda geliştirdiği anlayış ele alınacaktır.

Tartışma Soruları:
1) Medyada iklim krizi yeteri kadar yer almakta midır?
2) Sosyal medya ve benzer uygulamaların iklim krizindeki rolü nedir?
3) Medya iklim krizine dair kolektif bilinç oluşmasında ne derece rol oynayabilir?
4) İklim savunuculuğunda genç kitlelerin payının yüksek olmasının sebepleri nelerdir?
11:10 - 11:25 Eko-İlham 1: Anadolu Ajansı Yeşil Hattın Hikâyesi
Anadolu Ajansı tarafından hayata geçirilen ve medya’nın iklim krizindeki konumu noktasında önemli bir ilham haline gelen yeşil hat, AA’nın haberlerinde küresel ısınma, iklim değişikliği ve çevre kirliliği genelinde çevre sorunlarını ortaya koymanın yanı sıra çözüm önerileri getirmek, bu kapsamda hem bireysel farkındalık yaratmayı hem de ilgili kurum ve kuruluşları çözüm odaklı düşünmeye sevk ederek aksiyon almalarını sağlamak hedefiyle hayata geçirilmiş bir proje. Çevre konularına yönelik toplumsal farkındalığı artırma sorumluluğunun bilinciyle kurulan Çevre Haberleri Editörlüğü birimini AA Genel Müdürü Serdar Karagöz anlatıyor.
12:00 - 12:45 Panel 2: İklim Değişikliği, Gıda Güvenliği ve Gıdaya Erişim
Küresel iklim değişikliğinin en yıkıcı sonuçlarından biri olan kuraklık ekosistemi ve insan yaşamını tehdit etmektedir. Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü, somut ve gerçekçi adımlar atılmaması halinde 2030 yılına kadar en az 840 milyon kişinin gıdaya erişemeyeceğini belirtmektedir. İklim değişikliğinin yarattığı sonuçlar gıda güvenliği ve gıdaya erişimi günden güne kısıtlarken, mevcut gıda tüketiminde de ciddi bir artış söz konusudur. Gıda güvenliğini sağlayabilmek için tarımsal üretimin yaygınlaştırılması önem arz etmektedir. Bu panelde, iklim krizi ve gıda güvenliğinin geleceği ele alınacaktır.
15:30 - 16:15 Panel 4: İklim Krizi, Göç ve Sığınmacı İlişkisi
İklim değişikliğinin getirdiği çevre felaketlerinden ötürü her yıl binlerce insan başka ülkelere göç etmektedir. Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü’ne (UNHCR) göre 2010 yılından bu yana iklim değişikliği sebebiyle 21,5 milyon insan yurtlarını terk etmek zorunda kalmıştır. Dünya Bankası bu sayının günden güne artacağını ve su kirliliği, kıtlık ve aşırı hava olayları sebebiyle 2050 yılına kadar 216 milyona ulaşacağını bildirmektedir. İklim değişikliğinin var olan göç krizini tetikleyeceği tartışılırken, çevresel sorunlardan ötürü göç eden kişilerin hukuki statüsü de tartışma konusu olmuştur. Bu panelde, iklim değişikliğinin yol açacağı göç hareketleri, bu durumun yeni dünya dinamiklerinde oluşturacağı hareketlilik ve sorunlar, uluslararası uygulamalar ve çözüm önerileri ele alınacaktır.

Tartışma Soruları:
1) Küresel iklim değişikliği göç hareketlerini nasıl etkiler?
2) İklim krizinden dolayı göç edenlerin hukuki statüsü nasıl belirlenecek?
3) Devletlerin ve iklim savunucularının olası iklim göçüne dair önerileri ve alabileceği inisiyatifler nelerdir?
16:15 - 16:30 Eko-İlham 2: Doğa Dostu Plastikler Üretmek: Zeytin Çekirdeğinden Biyoplastiğe
Gıda mühendisi Duygu Yılmaz 2 yıllık çalışmaları sonucunda zeytin çekirdeğinden biyoplastik üretti. Yaptığı proje ile birçok kurum tarafından yılın Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimcisi seçildi. 26 yaşında kurduğu şirketi Biolive tarafından bugün zeytin çekirdeği; çevreci biyoplastikler elektrik-elektronik, gıda ambalajı ve oyuncak üretimlerinde hammadde olarak kullanılıyor.
16:30 - 17:00 Eko-Muhabbet 2: Sürdürülebilir Moda Mümkün mü?
Sürdürülebilir moda yaklaşımı sadece üretilen ürünü ve doğal malzeme kullanımını değil, aynı zamanda ‘hızlı tüketim’ alışkanlığını da merkezine oturtan bir tartışmayı başlatmıştır. Dolayısıyla bu akım, hızlı tüketime dayalı yaşam tarzını da tartışmaya açmaktadır. Yavaş moda yakla siminin uygulanabilirliği, dijitalleşmenin tüketim alışkanlıklarında merkezi bir yere oturması ve moda konusunda son tartışmalar, gençler ve iklim krizi teması altında tartışılacaktır.
17:45 - 18:00 Eko-İlham 5: Eğitime Çevreden Bakmak
Doğa ve oyun temelli bilim eğitimi için çalışmalar yürüten Sümeyye Ceylan, mevcut eğitim sisteminin işleyişini değiştirmek amacıyla çocuk dostu ve hayal gücüne dayalı eğitim materyalleri ve mekanları, bilim merkezleri tasarlayan Usturlab’ı kurdu. Usturlab, çocuklara çevre bilincini ve doğa sevgisini aşılamak için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu aktivitelerden biri olan Orman Kaşifleri’nde çocuklar, eko-sistemde yer alan canlıların dünyasına doğru yolculuğa çıkarak doğayı keşfediyorlar. Orman Kaşifleri bugün ülkemizde doğa eğitimlerinin yaygınlaşması ve geliştirilmesi konusunda öncü ve örnek bir proje haline gelmiş durumda.
18:00 - 18:15 Eko-İlham 6: Sürdürülebilir Sanata Dair
Deniz Sağdıç’a göre, “Sanatın sürdürülebilir olması onu müze, galeri gibi kurumların yüksek ve steril duvarları arasına hapsetmeden yaşamın tam ortasına konumlandırmakla mümkündür”. 20 yıllık sanat hayatının son 10 yılını sürdürülebilir sanata adayan Sağdıç, atıkları sanat için yeni formlarda kullanıp sanata dönüştürerek, iklim krizi konusunda inisiyatif alan oncu sanatçılardan biri olmuştur.
18:15 - 19:00 Panel 5: İklim Elçileri: İklim Krizin ile Mücadelede Gençlerin Rolü
Dünyanın geleceğini tehdit eden iklim değişikliği, geleceğin baş aktörleri gençler için harekete geçilmesi gereken en önemli konudur. Genç kitleler sık sık, farklı mekanizmalar ve platformlar aracılığıyla devletler, şirketler ve karar alıcılara iklim krizi ile küresel bir mücadeleye dair çağrıda bulunmaktadır. 19 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in iklim adaletine dikkat çekmek amacıyla Cuma günleri okula gitmeyerek başlattığı hareket, bugün dünyanın dört bir yanında binlerce genç tarafından devam etmektedir. Bu kitlesel hareket ile gençler, halkı bilinçlendirmeyi amaçlamakta ve kamuoyu üzerinde etki yaratarak büyük şirketlere sürdürülebilir uygulamalara geçme çağrısı yapmaktadır. Bu panelde, iklim elçileri olan gençlerin iklim kriziyle mücadeledeki rolü ve bu rolün yerel ve küresel politikalara etki edecek şekilde güçlendirilmesinin yolları ele alınacaktır.

Tartışma Soruları:
1) İklim elçisi olmak ne ifade etmektedir?
2) İklim değişikliğiyle ortak harekette gençlerin önündeki engeller nelerdir?
3) İklim krizi ile mücadelede gençlerin rolü nasıl arttırılabilir?